BD Microlance 3 kanyler, 18 G x 1 1/2'', 1,20 x 40 mm Uppdragningskanyl 1St

detaljer

  • ultraljudspolerad och findoserad belagd med silikon
  • klar, färgkodad plastspets: rosa
  • tunnväggig
  • standardslipning
  • EO steriliserad
  • latexfri, PVC-fri
6,00 kr
6,00 kr / 1 g