30 ml bakteriostatiskt Sterilt Vatten i Steriliserad Glasampull ( Bacvatten )

Viktig information om bakterieostatiskt vatten:

- 30 ML Glas Ampull (Andra Ampuller kan förekomma tex i steril plast pga av rådande världs situation )Andra ampuller färger av glas mm kan förekomma

- Bakteriostatiskt vatten för injektion, USP är ett sterilt, multipeldos, icke-pyrogeniskt vatten för injektion.

- NatriumChloride 0,9 Naci Sterilt Vatten
- Innehåller 0,9% (9 mg / ml) bensylalkohol tillsatt som ett bakteriostatiskt konserveringsmedel.
- Hållbarhetstid: 18 månader

Bakteriostatiskt vatten är en väsentlig ingrediens vid rekonstituering av många läkemedel, inklusive humant tillväxthormon (HGH) och human choriongonadotropin (HCG). Rekonstitution krävs också för peptider, TB-500 (Thymosin Beta-4) , tillväxtfaktorer och andra farmaceutiska föreningar lagrade i lyofiliserad pulverform. För individuella lösningar, handla våra kompletta injektionssatser .

Bacteriostatiskt vatten för injektion har ett utgångsdatum som överstiger ett år. Bakteriostatiskt vatten är en beredning avsedd enbart för parenteral användning och måste användas först efter tillsats av läkemedel som kräver utspädning eller som måste lösas i ett vattenhaltigt vehikel före injektion. Bakteriostatiskt vatten tillhandahålls i en flerdosbehållare, från vilken upprepade uttag kan göras för att späda eller upplösa läkemedel för injektion. PH är 5,7 (4,5 till 7,0). Vatten för injektion, USP är kemiskt betecknad H2O.

Sterilt vatten mot bakterieostatiskt vatten

Bakteriostatiskt vatten för injektion har ett extra konserveringsmedel tillsatt i vattnet kallat bensylalkohol (BnOH). Bensylalkohol är en färglös vätska som har låg toxicitet och lågt ångtryck. Detta konserveringsmedel möjliggör upprepade uttag från samma ampull.

Å andra sidan är sterilt vatten för injektion ett sterilt vatten med en dos som inte innehåller några bakteriostatiska, antimikrobiella medel eller tillsatta buffertar.

Vidare skiljer sig bakterierostatisk natriumklorid från de föregående två, eftersom denna beredning innehåller tillsats av 9 mg natriumklorid (NaCl) per milliliter tillsammans med tillsatt bakteriostatiskt konserveringsmedel. Köp dem online idag, eftersom de är extremt svåra att hitta i USA.

Vad används bakterieostatiskt vatten för?

Bakteriostatiskt vatten används för utspädning eller upplösning av farmakologiska preparat som är avsedda för intramuskulär, subkutan eller intravenös injektion . Bakterioostatiskt vatten för injektion är endast för parenteral användning och måste kombineras med läkemedel som kräver utspädning eller upplösning före administrering. Flerdosflaskor möjliggör flera uttag för användning med många preparat. När flaskan har öppnats rekommenderas det att använda inom 4 veckor (28 dagar).

279,00 kr
8 370,00 kr / 30 ml